Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tràng Đà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tràng Đà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ đề của Đại hội là đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả.


 

Tin cùng chuyên mục