1. Quyết định số 09/2005/QĐ-UBND ngày 11/10/2005 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tổ 1 + 2, phường Phan Thiết và khu dân cư xóm 7B, xã Tràng Đà, thị xã Tuyên Quang năm 2005.
2. Quyết định số 1683/QĐ-CT ngày 11/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Tràng Đà, thị xã Tuyên Quang đến năm 2010
3. Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh về việc công nhận Trường Tiểu học Tràng Đà, thị xã Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia
4. Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tràng Đà, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
5. Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh về việc công nhận Trường Mầm non Tràng Đà, thị xã Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia
6. Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia năm 2011
7. Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất dự án đầu tư khai thác quặng chì - kẽm tại khu vực Nông Tiến - Núi Dùm, phường Nông Tiến, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)